fbpx

בקרוב!! הכי מיוחד שתראו

כתב הגנה בתביעת ראש העיר נגד יוסוב: "נסיון להרתיע מלחשוף את מחדליו של ראש העיר, ואת 'מורשת השחיתות' שיותיר אחריו"

כתב ההגנה מהווה למעשה כתב תביעה חמור בפני עצמו – מעלה מחדש לכותרות פרשיות עבר חמורות אשר גוב-ארי היה מעדיף לשכוח, ושלא ישובו לעלות על פני השטח ולמול עיני התושבים | "התובע אינו בדיוק האיש להטיף על נקיון של רישום פלילי שכן היה חשוד באונס ובהטרדה מינית של עובדת…התובע שוכח כי ניצל בעור שיניו רק בזכות מותה של המתלוננת נגדו…" | יהיה סוער ומלוכלך (או שראש העיר ימצא דרך לרדת ממה שנראה כעץ גבוה מאד עליו טיפס)

קרא עוד »

דע את זכויותיך בדיני עבודה – תובענות ייצוגיות בדיני עבודה / עו"ד אבי מור-יוסף

כולנו מורגלים במושג 'תביעה ייצוגית' בהקשר של עולם הצרכנות – ואולם מתחם התובענות הייצוגיות במקומות עבודה מהווה תחום משפטי מסקרן ובעל משקל רב במגזר התעסוקתי | תובענה ייצוגית הינה מכשיר משפטי רב עוצמה בעל חשיבות חברתית מן המעלה הראשונה | בעולם העבודה חוללו התובענות הייצוגיות מהפכה, לרבות באכיפת זכויות עובדים בענפים עם אוכלוסייה מוחלשת | עו"ד אבי מור-יוסף מסביר

קרא עוד »
צילום: Andrey Popov

דע את זכויותיך בדיני עבודה – צו ההרחבה בענף השמירה/עו"ד אבי מור-יוסף

עובדים בענף השמירה זכאים להסדרים פנסיוניים מיטיבים – הן לעניין גובה ההפקדות והן לעניין הרכיבים מהם על המעסיק לבצע את ההפקדות | מעסיק בענף השמירה מחוייב להפקיד לעובדיו תשלומים חודשיים לקרן השתלמות לאחר השלמת 2 חודשי עבודה | עובדים בענף השמירה זכאים למספר ימי הבראה גדול מהקבוע לכלל העובדים במשק ובניגוד לכלל העובדים במשק, גם עובד שהועסק פחות מ-12 חודשים זכאי לקבלת תשלום עבור דמי הבראה | ערך יום הבראה לעובדי השמירה צריך להיות מחושב לפי ערך יום הבראה הקבוע לעובדי מגזר עובדי המדינה

קרא עוד »